“Shallows” เพลงที่มาจากศิลปินทรงคุณค่า“Shallows” เพลงที่มาจากศิลปินทรงคุณค่า

หากกล่าวถึงภาพยนตร์เพลงที่ได้นักร้องเก่งมากความสามารถมาร่วมร้อง ร่วมแสดงภาพยนตร์ด้วยผู้อ่านคงนึกถึงศิลปินหลายท่าน แต่ถ้าเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์ไม่ใช่แค่เสียงแต่การแต่งกายที่แปลกแหวกแนว เป็นที่จดจำคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “Lady Gaga” ที่ฝากผลงานการแสดง และผลงานเพลงในภาพยนตร์เรื่อง “A Star is Born” ส่วนภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำในครั้งนี้ เป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญ กับการไล่ล่าเหยื่อของปลาฉลาม เรื่อง “The Shallows” {...}

อ่านต่อไปอ่านต่อไป