เวลากับใจคนนั้นเป็น “สิ่งสำคัญ”

เวลาเป็นสิ่งเดียวที่โลกนี้มอบให้เราทุก ๆ คน อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครได้มากกว่า หรือได้น้อยกว่ากัน ทุกคนต่างก็มีเวลา เพียง 24 ชั่วโมงใน 1 วันเท่า ๆ กัน และสิ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนเราแตกต่างกัน ก็คือ ความสามารถในการจัดสรรเวลาที่มีอยู่ ให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนั่นเอง

ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราท่านทั้งหลายให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเวลาว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพียงใด โดยเฉพาะเวลาในปัจจุบันขณะ มนุษย์เราไม่ควรเอาใจไปฝักใฝ่ถึงเวลาในห้วงอดีตที่ได้ผ่านพ้นล่วงเลยมาแล้ว หรือเอาจิตไปคิดฟุ้งซ่านกังวลอยู่กับกาลเวลาที่ยังมาไม่ถึง เพราะปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุด

ข้อเท็จจริงนี้ปรากฏอยู่ในบทเพลง “สิ่งสำคัญ” ที่ขับร้องโดย ธนิดา ธรรมวิมล หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ดา เอ็นโดฟิน” นักร้องสาวมากความสามารถที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยตั้งแต่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ด้วยซ้ำ เนื้อหาเพลงสิ่งสำคัญ กล่าวถึงความรักระหว่างคนสองคนที่ถึงแม้จะไม่มีสิ่งใดมาการันตีได้ว่าความรักของคนทั้งคู่จะคงเดิมตลอดไป หรือจะเปลี่ยนแปลงไปในวันใดวันหนึ่งหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้แน่ ๆ ก็คือการทำความรักในปัจจุบันให้ดีที่สุด ใส่ใจกัน ไว้ใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกันให้มากที่สุด พ้นจากนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเก็บมาคิดวกวนให้เปล่าประโยชน์

ข้อคิดที่ว่าให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด นอกจากเรื่องความรักแล้วเรายังสามารถนำเอามาประยุกต์ใช้กับวิถีการดำเนินชีวิตของเราเองในแต่ละวันได้อีกด้วย และไม่เพียงแต่การนั่งกังวลถึงอนาคตมากจนเกินไปเท่านั้นที่จะทำให้คนเราสูญเสียเวลาในปัจจุบันไปอย่างน่าเสียดาย แต่ยังรวมถึงการนั่งครุ่นคิดนึกถึงแต่เรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตอีกด้วยที่ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ขึ้นมาเลย เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอดีตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้แม้จะอยากทำมากเพียงใดก็ตาม ดังบทสัมภาษณ์หนึ่งของดา เอ็นโดฟิน ที่จับใจความสำคัญหลักได้ว่า “อดีตแก้ไขไม่ได้ คิดเยอะไปก็เท่านั้น เราทำได้แค่เพียงนำเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนสอนใจเราว่าอย่าทำแบบนั้นอีกก็พอ” และเธอยังทิ้งท้ายไว้อีกด้วยว่า “การอยู่กับปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริง ๆ”

เมื่อใดที่เราละการคิดถึงอดีตและปล่อยวางความกังวลในเรื่องของอนาคตลงได้แล้ว เราก็จะมีเวลาในการพิจารณาใจเราเองเพิ่มมากขึ้น สิ่งใดที่เห็นว่ายังไม่ดีก็ให้เร่งปรับปรุงแก้ไข เพราะการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมทุกวันนี้ เราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจหรือนิสัยใครได้เลย และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นด้วย เพราะสิ่งที่จะทำให้เรามีความสงบสุขในชีวิตได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใจใครคนอื่น แต่ใจของตัวเราเองต่างหากที่เป็น “สิ่งสำคัญ”

เครดิตภาพ: https://tinylink.net/eir4m